Thursday, August 25, 2011


Sabi daw nila, hindi daw sapat ang pagsasabi lang ng “MAHAL 

KITA”. Kailangan daw may EFFORT pang kasama. Kaya… MAHAL KITA EFFORT.


Post a Comment

Sabi daw nila, hindi daw sapat ang pagsasabi lang ng “MAHAL 

KITA”. Kailangan daw may EFFORT pang kasama. Kaya… MAHAL KITA EFFORT.


Post a Comment