Monday, August 8, 2011

Anonymous asked: "Alam nyo po ba kung bakit laging busy ‘yung mga good looking?"


        

Sabihin ko sa iyo mamaya, may ginagawa pa ako eh.
Post a Comment

Anonymous asked: "Alam nyo po ba kung bakit laging busy ‘yung mga good looking?"


        

Sabihin ko sa iyo mamaya, may ginagawa pa ako eh.
Post a Comment